Mondhygiënist


De mondhygiënist

Wij hebben er nadrukkelijk voor gekozen om naast tandartsen ook mondhygiënisten in het team te hebben. Zij zijn gespecialiseerd in de aanvullende zorg die nodig is om de mond in topconditie te houden. Door deze twee disciplines te scheiden kan efficiënter worden gewerkt. De mondhygiënist houdt zich met veel meer zaken bezig dan alleen de tanden. Het tandvlees is een belangrijk punt van aandacht. Bij controles wordt de ruimte tussen de tand en het tandvlees gemeten.

Bij elke halfjaarlijkse controle wordt de ruimte tussen uw tand en uw tandvlees gemeten. Er wordt globaal onderzocht of uw tandvlees ontstoken is. Uw tandvlees krijgt dan een cijfer:

0Uw tandvlees is gezond. Er is niets aan de hand.
1Uw tandvlees is oppervlakkig ontstoken en bloedt bij het meten. Dit heet gingivitis.
2Naast gingivitis is ook tandsteen aangetroffen.
3-De gingivitis heeft zich uitgebreid naar het bovenste deel van het kaakbot. Dit heet beginnende parodontitis.
3+Er is sprake van gevorderde parodontitis met botafbraak waarbij ook de wortel gedeeltelijk blootligt.
4De parodontitis heeft zich uitgebreid in de richting van de wortelpunt. Er is sprake van botverlies, waardoor uw tanden en kiezen op den duur los kunnen gaan staan.

Hoe ontstaat een tandvleesontsteking?

De oorzaak is tandplak. Tandplak is het witte zachte laagje (bio film) dat zich in enkele uren aan uw tanden en kiezen kan hechten. Hierin bevinden zich bacteriën. Deze kunnen een ontsteking veroorzaken als ze niet binnen 24 uur worden verwijderd. Tandplak die langer blijft zitten kan verharden tot tandsteen. Het ontstekingsproces tast tenslotte het kaakbot aan dit heet parodontitis (cijfers 3 en 4).

Waarom heeft u parodontitis?

Bij veel mensen met gingivitis ontwikkelt zich parodontitis. Dit is het geval bij onvoldoende mondhygiëne in combinatie met een vatbaarheid voor parodontitis. Waarom deze mensen een dergelijke vatbaarheid hebben, is nog niet volledig duidelijk, maar heeft te maken met erfelijke aanleg, roken, stress, voeding en de algemene gezondheid. Met name voor roken is aangetoond dat dit de vatbaarheid en het succes van de behandeling sterk beïnvloedt. De mondgezondheid is het beste te beïnvloeden door twee keer per dag goed te poetsen, in combinatie met het nauwkeurig reinigen van de ruimten tussen tanden en kiezen. Dit is noodzakelijk om de tandplak, waarin de schadelijke bacteriën zitten, te verwijderen.

Het onderzoek

Wanneer uw score 3 of 4 aangeeft, is het belangrijk om een volledig beeld van de ernst van de tandvleesontsteking te krijgen. Er zal dan uitgebreid tandvleesonderzoek moeten worden gedaan door de mondhygiënist. Alle tandheelkundige gegevens die van belang zijn, zullen worden vastgelegd. Bij dit onderzoek zullen vaak röntgenfoto's van het aangetaste kaakbot noodzakelijk zijn. Ook worden vragen gesteld over uw algemene gezondheid en medicijngebruik. Na het onderzoek worden de behandelingsmogelijkheden besproken. Bij de behandeling wordt een vastgesteld behandelprotocol gevolgd. Over de kosten hiervan kan uw mondhygiënist u nader informeren.

De behandeling

De behandeling vanaf score 1 bestaat uit instructie en begeleiding van de mondhygiëne. Ook wordt tandplak verwijderd en vanaf score 2 tevens het tandsteen. Omdat tandsteen vanaf score 3- dieper onder het tandvlees zit neemt verwijdering vaak een aantal afspraken in beslag. Uitgebreidere behandelingen gebeuren meestal onder lokale verdoving. Er kan sprake zijn van tijdelijke tandhalsgevoeligheid. De behandeling van parodontitis vraagt veel tijd en brengt kosten met zich mee. Door de combinatie van een goede mondhygiëne en een zorgvuldige behandeling verdwijnt de ontsteking. Het tandvlees hecht zich weer aan de tanden en kiezen en bloedt niet meer bij aanraken.

Uiteraard bent u met al uw vragen over mondzorg van harte welkom.
Alle rechten voorbehouden (C) 2016 :: Tandartspraktijk Zuiderkaag